W drodze do świętości

Niezwykła droga
zaczęła się w Wadowicach
by dobra nowina
trwała w ludzkich sercach...

Papież Słowiański
zwyczajny i niezwyczajny
Karol Wojtyła
pokorny sługa Boży...

Zawsze człowiek
nawet jako Jan Paweł II
znał całowanie i mycie nóg
apostolstwu wierny...

Rzym i świat modlitwą
w jedno połączył
Aktem zawierzenia z nadzieją
że dom Ojca wskazał...

2014-03-27 Aleksandra Baltissen27 kwietnia 2014 roku Papież Franciszek wyniesie na ołtarze błogosłowianego
Jana Pawła II, dlatego tym wierszem wyrażam podziękowanie Bogu za drogę do
świętości, co zaczęła się w Polsce po której szedł Człowiek modlitwy... :)

Obraz olejny - Jan Paweł II
Teresa Kiara Duńska
Ilustratorka - Malarka - Poetka
Dziękuję Tereniu :)
Limburgs Dagblad (Holandia) - 28 april 2014


free
counters
Free counters