Tradycja

Tradycja lubi być kontynuowana
i zwyczajnie dalej przekazywana.
Uświęcona wiekami jest święta,
bo z poprzednich pokoleń przejęta.
W najładniejsze kolory ubierana;
z ojca na syna - z matki na córkę,
w odbiciach czasu uhonorowana...
Rzeczy pełne znaczenia odbija
oraz historii przodków sprzyja,
gdyż w oczach kolejnych generacji
są one większe z mnóstwem racji!
Płonie ogniem, co tańczy z wiatrem
i nigdy nie staje się grą, lub teatrem,
ponieważ ona - tradycja jest prawdą,
która własny charakter posiada;
przed którą chylimy wspólnie głowy,
bo to ona naszymi sercami włada...

2010-06-12    Aleksandra Baltissen
Spacer członków z rodzinami i sympantyzantami Tow."Jedność"
p.o.Św.Wojciecha w Schinnen - NL, który odbył się 22 maja 2011 roku oraz
przyniósł wiele radości na polską nutę... i ja dziękuję :)

Specjalne podziękowanie dla Kapeli " Czarna Góra " z Belgii za dotyk piękna
nutek wygranych sercem i duszą dla rodaków zamieszkałych w Limburgii
zrzeszonych w Tow. Św.Wojciecha