Słonik

Zadbał o to, by zatańczył;
John - jego nikt nie niańczył...
Słonik - to jego firma i życie,
które jest dla innych domem,
gdzie słychać serca bicie...
Stała się klejnotem i celem,
ponieważ pracy jest wiele
w budowaniu przyszłości
oraz uczciwości na czele...
Firma świetnie, jak serce biła,
ponieważ na ludzi liczyła
oraz ożywiła - to co im dała,
gdyż miejscem pasji się stała...
Tu i teraz słonika chcemy,
gdyż jak on dalej tańczy - my
z jego zapałem nie zginiemy!
Tak jak dworzec kolejowy się zmienia,
tak człowieka po stracie się docenia,
dlatego dbajcie o wizerunek słonika,
gdyż w jego duszy coś więcej tyka...

2010-05-21   Aleksandra Baltissen


Dit gedicht is geschreven ter ere van de wijlen heer John Neervens.


En nu is hij weer blij :)

free
counters
Free counters counters