Pastoor Vincent McMahon L.C
Kapelaan Carl Kuss L.C
Pater Benoit Devos L.C
zasługują w pełni na poniższą dedykację w podziękowaniu za duszpasterstwo i
apostolską posługę w Parafii St.Cornelius Heerleheide w Holandii...

Towarzystwo Jedność pod opieką św.Wojciecha w Heerlen dziękuje za aktywne
włączanie do życia wszystkich wiernych Heerleheide i życzy wielu
błogosławieństw Bożych w dalszej drodze i w chwili pożegnania tj.:
2013-09-29 mówi: "Z Panem Bogiem"
Serce Kapłana

To skarb do odkrywania,
co przypomina
że dobry Bóg jest dla nas
i ma dla każdego czas...

To wiara i nadzieja,
co wygląda Jezusa
albowiem jest oparciem
w życiu pojętym sercem...

To Boża sprawa,
co wskazuje drogę do nieba
i w przykazaniach
doświadcza prawdy w cnotach...

2013-09-29 Aleksandra Baltissen
free
counters
Free counters counters