Od dziecka kochana...

Miłość do Ojczyzny wzrusza,
którą się od dziecka kocha,
bo polska krew płynie w żyłach
i wszystko co polskie porusza...
Język jakim mówię szlocha,
mówiąc w czasie przeszłym:BYŁA,
dlatego walczmy o JEST I BĘDZIE;
nam - Matką Polska wszędzie...
Wszystko co widzę i kocham;
jej zawdzięczam oraz poznaję,
gdy przy Tobie i Niej  pozostaję,
bo naprawdę Ojczyznę wolną mam.
Błogosławieństwa dalej potrzebuję,
gdy z podniesioną głową  jako Polka
przez różne zakątki świata wędruję;
chowając Ciebie też w moim sercu,
ponieważ ślubowaliśmy jej Wszyscy;
wierność - jak na ślubnym kobiercu...

2010-05-01   Aleksandra Baltissen
free
counters
Free counters counters