Obecność

W przestrzeni
bywa zaznaczana
zmianami roli,
jako pewna lokata.

Zachowana
w kapitale na życie
stawia na człowieka
i jego inwencje.

Przewartościowana
podpierająca teraźniejszość
w szeleście księżyca,
ciągle chce z siebie dawać.

Z kropką postawioną nad "i"
losem wyróżnia lub piętnuje
dobrem i złem karmi;
lecz ma mnie, dzięki - żyję...

Aleksandra Baltissen

Grafiki - Marzena Wojtkowska
Dziękuję Marzenko :)free
counters
Free counters