„Człowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi.”
- Maria DąbrowskaCzłowiek

Człowiek ma różne kolory,
ale gdy sam je wybiera,
z którymi się utożsamia
zależnie od miejsca i pory.

Osoba pojedyncza myśli
więc Homo sapiens jest;
krytycznie to czyniąc też,
dlatego zwycięża, rządzi.

Godziwego miejsca szuka,
gdyż świat za dom ma,
ciągle się ucząc błądzi,
do drzwi wad i zalet puka.

Cienka, lub gruba skóra
to wróg, albo przyjaciel,
co decyduje jaki jest cel
i miara wielkości człowieka...

2010-10-28   Aleksandra Baltissen


Anna Danowska (Pithart) wywołuje w swoich witrażach najsubtelniejsze
zachwyty, w których wszystko jest możliwe - piękne i osobliwe...
Dziękuję za udostępnienie zdjęcia witrażu pt.:"Oczy Buddy", który wprost
trafia do serca mego , gdyż widzę w nim człowieka w czasie ożywionego... :)

free
counters
Free counters counters