Bądź dla mnie

Decyduje o przetrwaniu
- miłość,
która oddaje się kochaniu...
Patrzy oczami kwiatów
- przyjaźń,
co dojrzewa w życiu...
Jednoczy się ideałami
- wiara,
bo przecina ludzkie ślady...
Pozwala, by wzrastać
- nadzieja,
ponieważ to my samodzielnie
świat tworzymy...
Bądź mi też pisana;
proszę, to serca modlitwa...

2011-04-02 Aleksandra Baltissen


"Suchin Mey"- artysta: Chris Schreurs

free
counters
Free counters counters