„Wszystko mija bezpowrotnie: młode lata śmiech i łzy, lecz wspomnienie, choć raz
setny - zawsze pójdzie tam gdzie Ty... Więc pamiętaj wszystkie chwile, wszystkie Z
drogi, wszystkie sny, pierwszą miłość, pierwszą przyjaźń, swoje szczęście śmiech i łzy.”
- kamciaaWspomnienia

Śladami duszę
rzeźbią
i pamięcią
mowę.

Kołując nad głową
echem
pod piórem
prozą.

By określić,
w otaczającym
świecie, własnym
- ja tożsamość.

Aż zamilczy
ziemią
z ciszą
zamknąwszy oczy.

Aleksandra Baltissen
Grafika - Aleksandra Łozowska
Dziękuję Oleńko :)free
counters
Free counters