Waga uśmiechu

W pyle życzliwości
waży niewiele
ze słonka odświętny,
jak się dobrze dzieje.

Karminowm zapachem
kategorią papierową
zdobi razem z życiem,
ciesząc się zgodą.

Noszony na twarzy
bez dysonansu chwyta
i nie przygniata wargi,
gdy dociera do serca.

Żelazne pieczęcie
czasem jednak nakłada
na usta czerwone,
ciepłem proszę złam je

niech wiosną wita!

Aleksandra Baltissen

Kolaże wykonała:
Elżbieta Barbara Gofman (Ciechanowska)
Dziękuję Elu :)
"Przy­kaza­nia uśmie­chu"

Pier­wsze : uśmiech każde­go dnia...
Dru­gie : uśmiech od ucha do ucha...
Trze­cie : uśmiech bez końca...
Czwar­te : uśmiech od ser­ca...
Piąte : uśmiech pełen słodyczy...
Szóste : uśmiech dla każde­go bez po­wodu...
Siódme : uśmiech da­waj on wróci...
Ośme : uśmiech dla pop­ra­wy hu­moru...
Dziewiąte : uśmiech roz­syłaj, by krze­pił...
Dziesiąte : uśmiech do­dany do siebie
jest sumą - po­każ, by nikt
w to nie wątpił... :)

Autor - Czeremchafree
counters
Free counters