Święta Cecylia z Rzymu

Z białych i czerwonych róż
dziewica i męczennica
wieniec cierpienia
niosła od krwawych zórz.

Zożyła ślub czystości
nie czekając na jutro
by Pana rozsławić żniwo
wierna Jezusowi.

Zginęła razem z mężem
śmiercią bohatera
składając młode lata
pod anioła skrzydłem.

Wśród niebios na harfie
z palmą męczeńską w dłoni
z twarzą zwróconą ku ziemi
uwzniośla melodiami życie.

2014-04-10 Aleksandra Baltissen


Kolaże wykonała:
Elżbieta Barbara Gofman (Ciechanowska)
Dziękuję Elu :)
"Św. Cecylia z Rzymu" - Ewa Małodobra
Obraz olejny na płótnie
Dziękuję Ewo :)


Święta Cecylia, Cecylia z Rzymu, ros. Cecylia Rzymska, Кикилия Римская (zm. ok. 230–231) –
dziewica i męczennica chrześcijańska, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego.
Patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. (wikipedia)free
counters
Free counters