"By­wają ludzie niczym perły. War­to ich poszu­kiwać, a gdy się znaj­dzie, trze­ba uczy­nić wszys­tko żeby ich nie zgubić."
- "Naja"Perły

W niebieskiej ciszy
skrywają lica
jako gwiazdy
ludzie pięknego ducha.

Gasną i zapalają się
w łańcuchu
na miłosną nutę
oparte na rozsądku.

Laurów zwoje
w przędzach chwały
drżą gdzie serce
gra hejnał czuły.

Czyjąś ręką nanizane
tleją iskierkami
z imienia znane
na służbie dobroci...

Aleksandra Baltissen"Afrykańska elegancja I" i "Afrykańska Elegancja II" - Danuta Chlebowska Janczak
obrazy na plótnie, 40 x 60, akryl
Dziękuję Danusiu :)free
counters
Free counters