Boże Ciało

Pójdę z Jezusem
każdą drogą
by z brat z bratem,
cieszył się zgodą.

Pójdę w procesji
gdyż chleb i wino
w sercach ludzi,
znaczy więcej niż słowo.

Pójdę drogą miłości
dla Ciała Chrystusowego
ukrytego w Hostii,
z kwiatami dla Boga mego.

Poszłam do ołtarzy
ze śpiewem jak inni
dla prawdy,
- ona nas wyzwoli...

2014-06-08 Aleksandra Baltissen


Towarzytwo Jedność pod opieką św. Wojciecha - Heerlen NL 2014free
counters
Free counters